Lezing : Adviseert u actief bij uw zakelijke relaties een RI&E?

woensdag 20 november 2019

Zijn uw zakelijke relaties RI&E-plichtig?

Waarschijnlijk wel!

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Naast de wettelijke verplichting in het uitvoeren van een RI&E nemen verzekeraars het ook op in hun polisvoorwaarden bij het afsluiten van bepaalde verzekeringen. 

Wat houdt de RI&E in?

De RI&E is verdeeld in twee of drie stappen, namelijk:
-             Stap 1: Inventarisatie;
-             Stap 2: Evaluatie;
-             Stap 3: Eventuele toetsing van de RI&E.
Een toetsing van de RI&E is verplicht voor ondernemingen die meer dan 25 medewerkers in dienst hebben of als de branche RI&E niet is goedgekeurd door de branche organisatie.
Elke branche kent zijn eigen risico’s. Daarom is er per branche een RI&E opgesteld die zich toespitst op de te lopen risico’s. Uiteraard zijn er binnen elke onderneming terugkerende thema’s van algemene aard. Denk hierbij aan de inrichting van de werkplekken/-plaatsen, ongewenst gedrag en werkdruk en arbozorg.

Waarom een RI&E uitvoeren?

Enerzijds omdat het een wettelijke verplichting is of in de polisvoorwaarden van een verzekeraar is opgenomen. Anderzijds omdat het bijdraagt aan het welzijn van de medewerkers en ook ten goede komt van de werkgever, uiteindelijk. Het gaat bij de RI&E om de bewustwording.
Wat levert een werkgever dit dan op? Denk bijvoorbeeld aan voorkomen van langdurige uitval van een werknemer, afname werkdruk, goede werksfeer etc.

Voor wie?

Zakelijke adviseurs en uiteraard een ieder, die in deze materie geïnteresseerd is, zowel binnen- als buitendienst. Het staat jullie natuurlijk vrij introducees mee te nemen.

Wanneer en waar?

Woensdag 20 november a.s. vanaf 18.00 uur zijn wij te gast in het Wapen van Beckum, Beckumerschoolweg 20 te Beckum en uiteraard – zoals jullie gewend zijn – met een buffet.

Spreker
Bart Jan van de Berg

Eigenaar van Bureau Risico & Veiligheid
 
TOT SLOT, EEN BEDRIJFSPRESENTATIE VAN EEN NIEUW LID

Onlangs heeft Bureau TAX te Rijssen (Rob de Koe) zich als lid van onze vereniging ingeschreven. Graag willen wij hem de gelegenheid bieden hemzelf, zijn bedrijf en zijn activiteiten aan ons te presenteren. Wij zien zijn bijdrage aan deze avond dan ook graag tegemoet.

Locatie

Wapen van Beckum, Beckumerschoolweg 20 te Beckum

Spreker

Bart Jan van de Berg

Kosten leden

€ 0,-

Kosten niet leden

€ 0,-

Er zijn nog geen inschrijvingen

Minimum aantal inschrijvingen

10

Maximum aantal inschrijvingen

100

Terug